Välkommen till Create Institute
Vi bygger nytt!


Vår modell

Om Create

  • Create Institute bildades vid årsskiftet 2014/2015. Säte för verksamheten är Falun.

  • Grundarteamet har tillsammans en bred och djup erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor

  • Teamet har erfarenhet från nationell och internationell  affärs- och projektverksamhet.

  • Tillsammans har teamet över tid verkat i samt varit ledare i olika organisationer där man med nödvändighet rör sig i gränssnitten mellan  utveckling/teknisk utveckling, affärer och individer.

  • Tillsammans finns omfattande erfarenhet av såväl mindre entreprenöriella verksamheter som stora koncerner.


Grundarteamet

Foto av Anonymous

Stefan Holgersson
CEO

Magnus Björkman
Creative Director

Bengt Fahlgren
Senior Advisor &
Project design


Resurspersoner

Mats Persson
Creative Director
Tension Graphics

Douglas Furén
Game Designer
Tension Graphics

Claribel Conroy
Architect

Caleb Romero
Senior Designer

Jamie Harris
Senior Designer

Traci Greene
Designer

Ana Nikolaidis
Designer

Michele Kovacs
Designer

Lucas Fletcher
Photographer

Amir Thakur
Business Development

Santiago Roy
Business Development

Odell Tyner
Business Development

Tom Hogan
IT Manager

Angelica Erickson
Office Manager


Vill du veta mer?

Create Institute

Trotzgatan 29
791 72 Falun